Afstudeerproject

Home / / Afstudeerproject

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik een Prototype vraag en aanbod website ontwikkeld. Een onderdeel hiervan was het ontwikkelen van de vormgeving. Naast deze designs heb ik verscheidene onderzoeken gedaan zoals een onderzoek naar de markt, de doelgroepen, wat gebruiksvriendelijk werkt etc. Er zijn zo verschillende tussenproducten ontstaan zoals een plan van aanpak, concurrentieanalyse, doelgroepanalyse, benchmark, systeemeisen, wireframes (met Balsamiq) en heb ik een gebruikerstest gehouden om te komen tot verbeterpunten voor de ontwikkelde wireframes.

Deze tussenproducten en vooral de wireframes, hebben bijgedragen bij het ontwikkelen van de vormgeving voor het concept, welk ik verder heb ontwikkeld tot een html css prototype website. Hieronder treft u nog een aantal pagina’s die ik heb ontwikkeld met Photoshop.

Opgeleverd: november 2014

Werkzaamheden

Onderzoek / Wireframes / Testen / Design / HTML / CSS

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Hezemans Textieltetcon-rupeshwebdesign